Om oss

Livet är inte alltid lätt.

Det här är någonting som du kanske har märkt. Vi möter stora som små problem i livet. Vi kanske kämpar med sjukdomar, livsviktiga relationer bryts, man känner sig utbränd och utmattad av det hektiska schemat vi försöker att leva efter. Vissa, kanske till och med ”går in i väggen.” Och ibland känns det som att man är fast, utan hopp och man vet inte hur man ska ta sig vidare i livet.

Frågan är: ”Finns det lösningar på de problem och svårigheter vi må gå igenom?”

 

Konsten att leva

Konsten att Leva är ett projekt, driven av Jakobstads Adventkyrka och restaurangen Vegana med det syftet att hjälpa folk att uppleva välmående. I en tid när ohälsa och sjukdomar som är livsstilsrelaterade ökar i hög grad, är det ett oroande och allvarligt hot mot vår hälsa och lycka. Konsten att Leva vill erbjuda framtidshopp för alla som vill klura ut livets konst men som kanhända känner sig överväldigade av svårigheter och utmaningar som man har mött under årens gång.

Vår syn på livet

Vi anser att vi inte existerar här för att kämpa oss igenom några århundraden för att sedan dö. Istället har vi blivit skapade av Gud för att njuta av ett överflödande liv. Konsten att Leva handlar om att återupptäcka hälso-principer som var givna mänskligheten, etablerade idag av vetenskaplig forskning. Dessa hälso-principer är bl.a. kraften av våra val, vikten av att dricka vatten, nyttig mat, positivt tänkande och vila, som med tiden har visat sig vara tillämpliga för alla.

Vår syn på människan

Vi anser att vi är en helhet – vi är skapade som fysiska, mentala och andliga varelser. Därmed försöker vi genom de olika programmen och aktiviteterna lyfta fram denna syn som en förutsättning för välmående och sträva efter att uppnå en balans. Det är därför vi bl.a. kombinerar föreläsningar om helhetshälsa tillsammans med växt-baserade matlagningskurser.

 

Konsten att Leva är inte bara en serie – utan det är ett koncept som innehåller olika kurser som är tänkta att hållas i framtiden. De olika tilltänkta programmen som är planerade är bland annat om stress och ångest hantering, aggression och konfliktshantering, emotionell hälsa med rätta tankebanor, viktminskningsprogram, personlig hälsorådgivning osv.

Vi är tacksamma för möjligheten att kunna hjälpa vårt samhälle för ett överflödande liv.