Ondskans problem

3. Lidandets problem: den korsfäste Guden

Filosofer, teologer och vanliga människor har i tusentals år försökt förstå Guds godhet trots ondskan och lidandet i världen. Kan man hitta ett svar och en förklaring? Med hjälp av de två tidigare presentationerna i serien kommer vi försöka tackla detta svåra problem om lidande. Vi ska hur Bibelns uppenbarelse om Gud är hoppingivande och förtröstansfull, trots att vår värld stinker av smärta och lidande.

29 februari 11:30-13:00

Skutnäsgatan 2, Jakobstad, Adventkyrkan