Här är våra kommande aktiviteter och vi lägger kontinuerligt till nya.
VÅRA TIDIGARE AKTIVITETER

1. Konsten att välja

27 september 18:00-20:00

2. Konsten att tänka

4 oktober 18:00-20:00

3. Konsten att stressa rätt

11 oktober 18:00-20:00

4. Konsten att surfa

18 oktober 18:00-20:00

5. Konsten att äta

25 oktober 18:00-20:00

7. Konsten att leva

8 november 18:00-20:00

1. Ett liv värt att Leva

12 januari 11:30-13:00

2. Vad har gått fel? Banbrytande psykologisk forskning om identitetssökande

26 januari 11:30-13:00

Livsstilssjukdomar: 2000-talets största hälsoproblem?

5 februari 18:00-20:00

1. Den tickande stressbomben (Konsten att Stressa Rätt)

7 februari 18:00-19:30

3. Religion - bästa gömstället?

9 februari 11:30-13:00

2. Hur kan jag hantera min stress? (Konsten att Stressa Rätt)

14 februari 18:00-19:30

3. Stress och Falska Hanteringsmetoder (Konsten att Stressa Rätt)

21 februari 18:00-19:30

4. Kraftigare än det positiva tänkandet (Mästarens nycklar)

23 februari 11:30-13:00

4. Fimpa ciggen - men HUR? (Konsten att Stressa Rätt?)

28 februari 18:00-19:30

2. Super-Immunitet: Kost och Livsstil för en bättre hälsa (Från Sjuk till Frisk)

5 mars 18:00-20:00

5. Tänkandets Förlorade Konst (Konsten att Stressa Rätt)

7 mars 18:00-19:00

5. Fly inte - missbruk, beroenden och falska försvarsmekanismer (Mästarens Nycklar)

9 mars 11:30-13:00

6. Ångestens tidsålder: Ett bekymmersfritt liv? (stress)

14 mars 18:00-19:00

7. Stress och Förlåtelsens Kraft (Stress)

21 mars 18:00-19:30

6. Världens största problem och hur du kan lösa det (Mästarens Nycklar)

23 mars 11:30-13:00

Hjärt-och Kärl sjukdomar: Hur man kan förebygga den ledande dödsorsaken hos män

2 april 18:00-20:00

7. Antika Hälsoprinciper för 2000-talet: Lärdomar från Faraon (Mästarens Nycklar)

6 april 11:30-13:00

1. Myter om viktminskning

11 april 18:00-19:00

2. Eden dieten: Ät mer, väg mindre!

25 april 18:00-19:00

8. Ta tillbaka ditt liv från stress och utbrändhet (Mästarens nycklar)

27 april 11:30-13:00

3. Hemligheter om mat för att gå ned i vikt

2 maj 18:00-19:00

Förebygga Diabetes: Kost och livsstil

7 maj 18:00-20:00

4. Genetisk forskning om övervikt och vad du kan göra

9 maj 18:00-19:00

5. Sanningen om Proteiner

16 maj 18:00-19:00

6. Träning och motion

23 maj 18:00-19:00

5. Högt blodtryck: Vegansk matdemo

4 juni 18:00-20:00

6. Depression och inflammation (Från Sjuk till Frisk)

3 september 18:00-20:00

En kväll om NuBibeln

16 september 18:30-20:00

1. Livstilssjukdomar: 2000-talets största hälsoproblem? (Vasa)

18 september 18:00-20:00

Moses, Israel i Egypten och Uttåget

23 september 18:30-20:00

1. Har syndafloden ägt rum? (arkeologi)

28 september 11:30-13:00

2. Har man hittat Noas ark? (Arkeologi)

28 september 14:30-15:30

7. Prostatacancer: Kost och livsstil (Från Sjuk till Frisk)

1 oktober 18:00-20:00

1. Magen - den andra hjärnan (Depression)

3 oktober 18:00-19:00

2. Hur kan vi hålla hjärnan frisk och ung? (Depression)

10 oktober 18:00-19:00

3. Sodom och Gomorra (Arkeologi)

12 oktober 11:30-13:00

3. Mental Hälsa och viljekraftens återkomst (Depression)

17 oktober 18:00-19:00

2. Super-immunitet: Kost och livsstil för en bättre hälsa (Vasa)

23 oktober 18:00-20:00

4. Är du i obalans? Upptäck livets rytmer för harmoni (Depression)

24 oktober 18:00-19:00

4. Israels intåg i Kanaan: Jerikos förstörelse (Arkeologi)

26 oktober 11:30-13:00

Israel i Egypten och Uttåget

26 oktober 18:00-19:30

5. Hoppets vetenskap (Depression)

31 oktober 18:00-19:00

8. Bröstcancer och Holistisk hälsa (Från Sjuk till Frisk)

5 november 18:00-20:00

5. Israels kungar: Fanns de? (Arkeologi)

9 november 11:30-13:00

Uttåget, Röda Havet och Sinai berget

9 november 18:00-19:00

3. Hjärt-och Kärl sjukdomar: hur kan man förebygga den vanligaste dödsorsaken hos män (Vasa)

20 november 18:00-20:00

6. Babylons antika hemligheter (Arkeologi)

23 november 11:30-13:00

Konsten att Leva till Hundra (matdemo)

3 december 18:00-20:00

1. Om Gud är god, varför finns det ondska?

1 februari 11:30-13:00

1. Kosttrender på gott och ont

4 februari 18:00-20:00

2. Den kosmiska konflikten - jorden som ett stridsfält

15 februari 11:30-13:00

Prostatacancer: Kost och livsstil (Vasa)

26 februari 18:00-20:00

Vasa vegansk matlagningsmdemonstration

26 februari 18:00-20:00

3. Lidandets problem: den korsfäste Guden

29 februari 11:30-13:00

2. Edendieten: ät mer, väg mindre

3 mars 18:00-20:00

1. Den tickande stress-bomben (Konsten att stressa rätt)

5 mars 18:00-19:00

2. Hur ska jag hantera min stress?

12 mars 18:00-20:00

4. Naturkatastrofer, klimatförändring: Guds gärningar?

14 mars 11:30-13:00

Bibeln, klimatförändring och naturkatastrofer

14 mars 11:30-13:00

3. Stress och falska hanteringsmetoder

19 mars 18:00-19:00

Bröstcancer och holistisk hälsa (Vasa)

25 mars 18:00-20:00

4. Stress och din arbetsmiljö

26 mars 18:00-19:00

5. Utbrändhet: ett liv i balans med gränser

2 april 18:00-20:00

5. Guds tystnad: ett liv med frid mitt i all kaos

4 april 11:30-13:00

3. Nycklar för att komma i form: Fokus på helheten

7 april 18:00-20:00

6. Hur länge kommer ondskan att fortsätta?

11 april 11:30-13:00

Konsten att leva till 100 (Vasa)

15 april 18:00-20:00

Arkeologi och Bibeln: Israel i Egypten (Vasa)

17 april 18:00-19:00

Arkeologi och Bibeln: Israels uttåg ur Egypten (Vasa)

18 april 18:00-19:00

Arkeologi och Bibeln: Sinaiberget upptäckt?

19 april 18:00-19:00

7. En antik plan för att lösa ondskans problem

25 april 11:30-13:00

4. Vetenskapen bakom varaktig själv-kontroll

5 maj 18:00-20:00

8. Det finns hopp för dig: när döden besegras

9 maj 11:30-13:00

9. Ondskan blottlagd: när rättvisa äntligen skipas

16 maj 11:30-13:00

10. Dagen då ondskan förintas

30 maj 11:30-13:00

11. Varför ondskan inte kommer att uppstå igen

6 juni 11:30-13:00