Ondskans problem

8. Det finns hopp för dig: när döden besegras

De flesta människorna har en instinktiv och omedveten rädsla för döden. Men många har också en övertygelse om att något mer måste finnas än bara detta livet och sedan tillintetgörelse. Man vill tro att döden har inte det sista ordet (eller skrattet).

Kan vi upptäcka hopp när vi försöker förstå vad döden är? Kom och upptäck Bibelns hoppfulla budskap om döden, livet och det eviga livet. Se hur Jesus död, uppståndelse och Hans snara återkomst kan ge dig hopp från ängslan och frid från oro.

9 maj 11:30-13:00

Skutnäsgatan 2, Jakobstad, Adventkyrkan