Konsten att stressa rätt

1. Den tickande stress-bomben

Konsten att Stressa Rätt är en serie på presentationen.
Den första presentationen kommer att handla om:

  • Myter och sanningar om stress
  • Är det farligt med stress? I så fall varför?
  • Vad händer i vår kropp/hjärna när vi utsätt för långvariga stressiga upplevelser? (stressorer)

Denna första presentation ger oss en god grund och introduktion för att i resten av serien kunna veta hur vi ska handskas med och hantera stressen i vårt liv.

 

5 mars 18:00-19:00

Skutnäsgatan 2, Jakobstad, Adventkyrkan