3. Mental hälsa och viljekraftens återkomst

Depression - det finns en utväg

Det har sagts att depression kommer att bli den vanligaste orsaken till funktionshinder om det inte görs något drastiskt. I denna serie vill vi erbjuda dig olika nycklar och hjälpmedel som du kan använda för att uppleva ett liv i överflöd från ett holistiskt perspektiv.

Varför är viljekraften viktig? Vad har det med depression att göra? Hur kan vi “uppliva” får viljekraft? Dessa och många andra viktiga frågor kommer vi att försöka besvara.

17 oktober 18:00-19:00

Skutnäsgatan 2, Jakobstad, Adventkyrkan