Forksningsprojekt - Växt-baserad kost och inflammation

Tid: 04.06-17.06

Vill du vara med på en två-veckors forskningsprojekt, där du kan uppleva bättre fysisk och mental hälsa? Forskningsprojektet ska undersöka om en växt-baserad kost kan minska inflammationen i kroppen på 14 dagar. Deltagarna erbjuds både lunch och middag som tillsammans kostar bara 10 € per dag. Två GRATIS hs-CRP blodprov tas: ett innan och ett efter projektet med hjälp av “Citotest” i Jakobstad

Datum: Tisdag 04.06 – måndag 17.06.

Plats: Jakobstads Adventkyrka, tidigare Vegana.

Det är begränsat med antal deltagare i projektet med 25 styckna. Därför är det viktigt att registrera sig:

Sista anmälningsdag: onsdag 29.05.

Om du är intresserad att vara en deltagare i projektet, kan du registrera dig vid info@konstenattleva.fi.

Därefter kommer du att få mera information om praktiska delar och detaljer.

Forskningsprojektet har godkänts och leds av Andrews Universitetet.

4 juni - 17 juni

10 euro per dag

Jakobstads Adventkyrka (Skutnäsgatan 2)