Ondskans problem

5. Guds tystnad: ett liv med frid mitt i all kaos

Var är Gud när allt går fel? Var är Gud när allt gör ont? Varför är Gud tyst när vi behöver Honom?
Frågor som dessa har varit anledningen till att kristna har lämnat sin tro på Gud, eftersom de har inte kunnat hitta ett tillfredsställande svar på Guds tystnad. Denna presentation ska fokusera på Guds tystnad från ett bibliskt perspektiv. Vi ska se hur de stora tros-hjältarna själva kämpade med just denna fråga och hur det gick för de till slut.

4 april 11:30-13:00

Skutnäsgatan 2, Jakobstad, Adventkyrkan