Antika hälsoprinciper för 2000-talet: Lärdomar från Faraonerna

Hej vänner,

För några veckor sedan höll Sebastian Matula ett spännande föredrag om den antika egyptiska elitens livsstil och kost och hur det påverkade deras hälsa. Forskarna är överraskade av de studier som har gjorts. Man har funnit att de livsstilsjukdomar som vi har i Västvärlden fanns redan för 3500-4000 år sedan i antika Egypten. Vad kan det bero på?

Föreläsningen finns uppe på Youtube för de som är intresserade att veta mera.