Folkhälsostudier finner stark koppling mellan ohälsosam kost och mental ohälsa

Ett av Adventist-samfundets kändaste universitet, Loma Linda, visar forskningsresultat som gäller oavsett kön, utbildning, ålder eller inkomst.

En studie har visat att mental ohälsa är kopplad till dåliga kostvanor. Studien, publicerad 16:e februari 2019, i International Journal of Food Sciences and Nutrition, visade att vuxna i Kalifornien, USA, som åt mer ohälsosam mat, också var mer benägna att rapportera symptom på antingen måttlig eller svår mental ohälsa än de som åt en mera hälsosammare kost.

Loma Linda Universitets lektor i folkhälsa, Jim E. Banta, den ledande författaren bakom studien, sa att resultaten liknar tidigare studier som gjorts i andra länder som har funnit samband mellan mental ohälsa och ohälsosamma kostval. Ökad sockerkonsumtion har visat sig vara associerad med bipolär sjukdom, till exempel, och konsumtion av livsmedel som har stekts eller innehåller höga mängder socker och bearbetade mat har kopplats till depression.

“Denna och andra studier kan ha stora implikationer för behandlingar i beteendemedicin, säger Banta. “Kanske är det dags för oss att titta närmare på rollen som kost har för mental hälsa, eftersom det kan vara att hälsosamma kost-val bidrar till mental hälsa/ohälsa. Mer forskning behövs innan vi kan svara definitivt, men bevisen tycks peka i den riktningen. ”

Banta varnade för att kopplingen mellan dåliga kost-vanor och mental ohälsa inte har ett orsakssamband. Men dessa resultat från Kalifornien bygger på tidigare studier och kan påverka framtida forskning och de metoder som vårdgivare använder för att administrera beteendemedicinska behandlingar.

I sin studie granskade Banta och hans team information från över 240 000 telefonundersökningar som genomfördes mellan 2005 och 2015 som en del av det fleråriga Kalifornien Health Interview Survey (CHIS). CHIS-infosetet innehåller omfattande information om sociodemografi, hälsotillstånd och hälsopraxis.

Studien visade att nästan 17 procent av vuxna i Kalifornien kommer sannolikt att lida av mental ohälsa – 13,2 procent med måttlig och 3,7 procent med allvarlig mental ohälsa.

Denna artikel var anpassad och översatt från den ursprungliga artikeln från Loma Linda University Health News