Ta tillbaka ditt liv från stress och utbrändhet (föreläsning)

I den sista presentationen i serien “Mästarens nycklar för ett liv i överflöd” föreläser Sebastian Matula om vad kan man göra åt stressen i ens eget liv och vad kan man göra för att inte “gå in i väggen”? I denna sista presentation kommer vi upptäcka principer som hjälper oss att hålla balans i våra hektiska liv.